top of page

Aan onze certificaathouders

J.P. Melaard

12 aug. 2023

Als je net 70% van je waarde hebt ingeleverd

Aan onze certificaathouders!


Midden in de vakanties zijn er twee redenen om plaats te bepalen.

I. Kort geleden zijn we daadwerkelijk een stichting geworden.

II. We hebben een stormachtig begin van ‘ons’ nieuwe handelsplatform Captin achter de rug.


Als belangrijkste taken voor de stichting is het nu doorgroeien en voorbereiden van de aanklacht(en).

De ontwikkelingen op Captin zorgen voor veel beroering en beïnvloeden ook onze oriëntering. We “beginnen nog steeds bij ons begin”, namelijk de oud bestuurders.

Gaandeweg geven twee zaken ons aanleiding verder te kijken.

- Reacties van ingeschreven certificaathouders.

- Houding Triodos.

Veel ingeschreven certificaathouders geven ons aan ook tegen de bank te willen procederen. Het lijkt alsof de boosheid aanzwelt ipv afneemt. Begrijpelijk in het licht van de koersbewegingen (zie grafiek).


Dan de houding van Triodos. Die blijft afhoudend.

Tekenend was de reactie van Triodos op het laatste artikel op de site van AVRO/TROS RADAR. Eerst pleegt de bank contractbreuk en dus een belofte met de overgang intrinsiek naar vraag/aanbod. Dan spreekt de bank over ‘het inlossen van een belofte’ met de invoering van Captin.

Als je net 70% van je waarde hebt ingeleverd klinkt dat zo wereldvreemd, dat je je afvraagt hoe de bank ‘de gebeurtenissen leest’?

Deze formulering gebruikt de bank namelijk vaker zelf als ze wil zeggen het totaal oneens te zijn met je.


Om ons heen kijkend zien we ook Stichting Certificaathouders bewegen. Onlangs werd nog de strijdbijl begraven, maar nu reeds na enkele weken ‘handel’ deden ze een Brandbrief uitgaan.


Kortom, de signalen vanuit de certificaathouders wijzen meer en meer dezelfde kant uit. Dat maakt dan ook, dat wij ons niet langer bij voorbaat beperken tot alleen de oud bestuurders.


Ter afsluiting nog een bemoedigend detail, wat misschien geen detail blijft.

Reeds meerdere certificaathouders uit Spanje wisten ons te vinden en hebben zich geregistreerd.


Daarom groeten wij u allen met een ‘Vamos!’


Jeroen Melaard

Voorzitter Red TriodosBron: Tom Aldenberg, Bilthoven

bottom of page