top of page

De 1000 certificaten grens

J.P.M. I Grafiek Tom Aldenberg, Bilthoven

30 okt. 2023

Wat betekent volgens ons het loslaten van de 1000 certificaten grens?

Bovenstaande vraag vinden wij terug in de ‘modernisering’ voorstellen van SAAT.

Het lijkt een logisch instrument om grote investeerders aan te trekken.


Grote investeerders hebben graag een groen en idealistisch imago, maar het mag natuurlijk ook weer niet teveel kosten. Sterker, het moet liefst ook winst opleveren.


Welnu, SAAT wil het mogelijk maken voor die grote investeerders om iets aan dat imago te doen en dat gebeurt dan door invloed d.m,v, stemrecht te verkopen. Daar komt het op neer in onze ogen. SAAT noemt dat ongetwijfeld anders, bijvoorbeeld door het

‘aantrekkelijk’ te noemen, voor grote investeerders. Op dit punt aangekomen, roepen wij nog twee gebeurtenissen in de herinnering.

 • Rijpkema’s belofte om grote investeerders te interesseren voor

  certificaten en zo het MTF platform te stimuleren.

 • Arnoud Boot die in de RADAR uitzending van 10/04/2023

  uitlegde hoe die grote institutionele partijen een anker onder het

  N.A.V. systeem van Triodos certificaten vormden. De groep die

  rond 2015 kort na elkaar vrijwel helemaal verdween (tenminste

  6). Waarom dit gebeurde is nooit helemaal duidelijk geworden.

  Boot suggereerde ‘andere prioriteiten’. Voor hetzelfde geld

  vonden ze hun invloed te gering?


Tsja, niks is gratis, dus wat kost dit de bank?

In geld niks.

Hé, dat is mooi meegenomen voor de bank.

Maar dat is alleen materieel.

Hoe zit het echter met De Missie?


Daar moet toch een beetje(!) worden ingeleverd. Waar tot voor kort het grote aantal individuele certificaathouders werd bejubeld als zijnde het fundament van de bank, worden nu ook grotere belangen die haar missie kunnen uithollen, toegelaten tot het beleid van de bank. En het begint hiermee warempel steeds een beetje meer op een gewone beurs te lijken.


Waar certificaathouders tot nu toe hun stemrecht aan SAAT hadden toevertrouwd, zullen ze in de nieuwe verhoudingen vaak gewoon de grote jongens moeten volgen.

Van de regen in de drup of lijkt dat maar zo? Met 3,19% aanwezig bij de vergadering van 26 mei jl. krijgen we een indicatie hoe makkelijk deze kleine groep (zie afb.) overvleugeld kan

worden.


 

Bron:

summary-voting-results-agm-tb_saat-2023
.pdf
Download PDF • 35KB

VIDEO General Meeting of Triodos Bank N.V.May 26, 2023 

SCTB staat positief tegenover dit voornemen en uit Triodos Tragedie kringen hebben wij vernomen, dat het ‘logisch’ wordt gevonden.


Wij zien het als een volgende hoepel, na Captin, waar de certificaathouders door moeten springen om de kans te vergroten hun eigen geld ‘terug te verdienen’. Onze inleg bleef na invoering Captin onaangetast binnen Triodos en deze nieuwe maatregel kost Triodos alweer niets waar wij ons net verworven ‘grotere stemrecht’ weer af zien kalven aan de grote institutionele beleggers.


En waar Triodos ons certificaathouders zo rijkelijk bedeelt met ‘mogelijkheden om ons geld in de toekomst terug te verdienen, zullen schadevergoedingen wellicht moeilijker worden toegekend door rechters. Denk aan het vonnis van de Ondernemingskamer.

Die maakte een ‘belangen afweging’, waar wij graag eerst waarheidsvinding zien.


Uitspraak Ondernemingskamer 3.43:

"De slotsom is dat weliswaar op onderdelen gegronde redenen bestaan om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Triodos, maar een afweging van betrokken belangen ertoe leidt dat het verzoek om een onderzoek te gelasten zal worden afgewezen..."

bottom of page