top of page

Iedere woensdag Captin - 27 dec

T.A.

27 dec. 2023

R.I.P. MTF-CAPTIN

©Tom Aldenberg, Bilthoven


Bijna tweederde verlies in zes maanden voor alle certificaathouders!

Als u bij aanvang van de MTF eind juni vijfhonderd Certificaten bezat, oftewel een vermogen van € 30.000, dan bedraagt uw huidige vermogenswaarde € 10.250, wat neerkomt op een verlies van € 19.750: bijna tweederde in zes maanden .


Wanneer u het geluk had vijfduizend certificaten te bezitten, bedroeg uw kapitaal op 28 juni € 300.000. Uw huidige DR-spaarbedrag op 27 december bedraagt echter € 102.500, dat is ongeveer een derde van het initiële bedrag. Uw verlies bedraagt dus € 197.500 in zes maanden.bottom of page