top of page

Open brief aan SCTB

LMB

25 jul. 2023

No cure no pay

Geacht bestuur Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB),


Als voorzitter van de Stichting Red Triodos i.o., voel ik mij geroepen te reageren op een specifiek onderdeel van uw nieuwsbrief dd. 20/07/2023, dmv. deze open brief.


Niet als verdediging, niet als rechtvaardiging, wel glashelder!


Het betreft de paragraaf   Strategie van onze Stichting: geen No-Cure-No-Pay processen”.

Alhoewel wij niet met name worden genoemd, voelen wij ons hier toch aangesproken.

Het beeld dat u schetst van deze manier van procesvoering is bepaald negatief.

Het verwijt, dat wij de belangen zouden schaden van certificaathouders, doordat wij onrust rond de bank veroorzaken, legt de verantwoordelijkheid waar die niet hoort, namelijk bij ons en niet bij de veroorzakers van deze boze geschiedenis, Triodos.

Dat wordt verder in de hand gewerkt door belangrijke zaken die juist niet(!) benoemd worden/weg te laten.


Allereerst constateren wij, dat zowel qua doelstelling als strategie, onze Stichtingen voor verreweg het grootste deel overeenkomen.

Als belangrijkste overeenkomst noem ik ons gezamenlijke oog voor de bank.

Ook wij willen bij voorkeur, dat Triodos blijft voortbestaan.

En voor u is ook financiële genoegdoening voor individuele certificaathouders van groot belang.


Onze wegen scheiden zich hier niet, maar kiezen een andere route.

De onze is vrij simpel en duidelijk: 

Wij stellen oud bestuurders verantwoordelijk en niét de bank! Waarom?

Op deze manier raken wij de bank niet én herstellen(!) wij juist het vertrouwen tussen bank en publiek!


Rekenschap afleggen in woord (excuses) en daad (genoegdoening).


Als dit traject tot een bevredigend resultaat leidt zal het fundament van Triodos weer rusten op vertrouwen, de allerbelangrijkste ‘asset’ van elke bank.


Jeroen Melaard

Voorzitter Stichting Red Triodosbottom of page