top of page

Spaanse Processen

LMB

3 mei 2023

Informatie aanvraag aan Triodos Bank

Onlangs ontving Red Triodos het bericht dat Spaanse certificaathouders voor Spaanse rechtbanken processen tegen Triodos Bank hadden gewonnen waardoor zij hun hele inleg plus wettelijke rente toegewezen hebben gekregen. De wettelijke rente is in Spanje gemiddeld aanzienlijk hoger dan in Nederland. Wij gunnen hen die overwinningen zeker maar beseffen tegelijkertijd dat de koek voor Nederlandse certificaathouders (die volgens Arnoud Boot al tot de helft gekrompen was) daardoor kleiner wordt. Omdat Red Triodos inzicht in de gang van zaken nodig heeft om u te kunnen helpen hebben we onderstaande vragen aan Triodos Bank gesteld.

 

Aan de Triodos Bank NV

De stichting Red Triodos in oprichting ontvangt graag de volgende informatie over de vergoedingen die Spaanse rechtbanken aan Spaanse certificaathouders van Triodos Bank hebben toegekend.

  1. Hoeveel rechtszaken heeft Triodos Bank tot nu toe tegen Spaanse certificaathouders verloren?

  2. Hoeveel euro moet Triodos volgens deze uitspraken aan Spaanse certificaathouders in totaal betalen?

  3. Hoeveel wettelijke rente moet Triodos Bank op basis van deze uitspraken in totaal aan de Spaanse certificaathouders betalen?

  4. In hoeveel van deze zaken is Triodos Bank in hoger beroep gegaan?

  5. Hoeveel rechtszaken heeft Triodos Bank tegen Spaanse certificaathouders gewonnen?

  6. Wat was het totaal van de in die procedures geëiste bedragen?

  7. In hoeveel van deze zaken is de eiser in hoger beroep gegaan?

 

De Stichting Rad Triodos in oprichting ontvangt deze informatie graag uiterlijk een week voor de komende aandeelhoudersvergadering.


Hoogachtend,

Stichting Red Triodos (in oprichting)

Het bestuur
bottom of page