top of page

Spaanse Vonnissen

L.B.

16 jan. 2024

Triodos Bank veroordeeld wegens contractbreuk


Veroordeling wegens contractbreuk

Triodos Bank veroordeeld voor contractbreuk in rechtbank nummer 4 van Collado Villalba, auto's nr. 448/2023. Het eerder genoemde vonnis van BBS Abogados veroordeelde Triodos tot het betalen van het bedrag dat in de CDA's is geïnvesteerd. Naast de kosten van de procedure en de betaling van rente


Triodos Bank veroordeeld voor ernstige contractbreuk.

De rechtbank is van mening dat Triodos Bank contractueel aansprakelijk moet zijn. Voor een ernstige schending van zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van zorgvuldigheid, transparantie en informatie. Dit is in overeenstemming met artikel 1.101 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vermelde inkooporders en artikel 1124 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 1.101 bepaalt dat 'schade die is veroorzaakt door opzet, nalatigheid of achterstallige betalingen en die op enigerlei wijze in strijd is met de inhoud van de verplichtingen, zijn onderworpen aan schadevergoeding voor schade die is veroorzaakt.'

De niet-naleving begint op 5 januari 2021 toen Triodos Bank aankondigde dat het zal worden verhandeld in een multilateraal handelssysteem (MNS) en dat de binnenlandse markt definitief zal worden gesloten.

De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod en zal aanzienlijk lager zijn dan de prijs op basis van de netto boekwaarde van de bank.


CDA's zijn niet langer een beschermd product tegen speculatieve praktijken en de waarde ervan is los van de netto boekwaarde van de bank. Dit is in strijd met de aantrekkingskracht van het product, omdat het gekoppeld was aan de winst van de bank.


Met de aankondiging van de koers geeft de bank ook een korting van 30% op de waarde van de effecten. Het product wordt dus wezenlijk aangepast, omdat de prijs niet langer wordt bepaald door objectieve regels, maar door vraag en aanbod. De prijs wordt ook niet verhandeld op de interne markt, maar op een secundaire markt. Een van de belangrijkste kenmerken van het product breekt en verandert de aard ervan. Je zou kunnen zeggen dat dit een totaal ander product is dan het product dat je oorspronkelijk had gecontracteerd.

Stichting Certificatiehouders Triodos Bank


Op 10 oktober 2022 vroeg de Stichting de speciale afdeling vennootschapsrecht van het Hof van Beroep van Amsterdam om onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden waardoor Triodos de interne markt voor CDA's sloot, waardoor meer dan 50.000 mensen geen liquiditeit meer hadden.

De handelsrechtbank van Amsterdam heeft op 16 maart 2023 een uitspraak gedaan over de rechtszaak van de Stichting. Het laat zien dat er in 2017 al een risico op de binnenlandse markt is vastgesteld dat het kopen en verkopen van het product niet zou kunnen combineren. Daarom is het volledig uitgesloten dat de onevenwichtigheid van de koop- en verkooporders die hebben geleid tot de sluiting van de binnenlandse markt, een gebeurtenis is die het mogelijk maakt om de prospectus te wijzigen, laat staan veroorzaakt door Covid-19.


Verandering in de aard en kenmerken van het product

De aard en kenmerken van het product zijn aanzienlijk gewijzigd en dit was niet inbegrepen in het contract. In de resolutie staat dat de CDA's zich op een binnenlandse markt bevonden en niet van plan waren dat ze op de beurs werden verhandeld. Zoals blijkt uit de informatiebrochure en alle bijgeleverde documentatie. En ondanks de bevoegdheid om de binnenlandse markt op te schorten, wordt nooit gemeld dat er een definitieve sluiting kan worden gegeven.

Triodos Bank was niet van plan om een interne stoe te vervangen door een secundaire bank. Dit leidt tot een aanzienlijke verandering in de aard van het product. Dit is een verandering in de manier van onderhandelen en de regels voor het beëindigen van de prijs.

De CDA's waren onderworpen aan deze binnenlandse markt als ze wilden of verwachtten dat ze op de beurs zouden worden genoteerd. Zoals vermeld in de documentatie van de genoemde entiteit.


Het gaat niet alleen om het wijzigen van de voorwaarden van de brochure, maar om het vervangen van het ene product door het andere.

Er is geen fout in de toestemming.

Het vonnis van de rechtbank van Collado Villalba wijkt af van de algemene regel van het criterium dat wordt gevolgd door de andere uitspraken. In deze beslissing wordt de vordering wegens onrecht in de toestemming van de klant op het moment van contract niet ingeschat. Dit is de belangrijkste reden voor de andere uitspraken en uitspraken van de meeste rechtbanken.


BRON: https://www.bbsabogados.com/triodos-bank-condenada-por-incumplimiento-contractual/


UPDATE : Nog een veroordeling 18 januari 2024

bottom of page