top of page

Stuitingsbrief

LMB

19 jun. 2023

Juridische mist

Koerswijziging SCTB:

Uiteraard respecteert de Stichting i.o. Red Triodos het besluit van de SCTB.

Hoewel de SCTB de grootste belangengroep is van certificaathouders en dus belangrijk, leidt hun koerswijziging niet tot andere standpunten bij onze stichting.

Toenaderingen van Triodos zijn niet hard, hooguit intenties.

Ontkent wordt, dat er sprake is van contractbreuk, ondanks de volstrekt andere handelsmethode.

De Zorgplicht die Triodos had/heeft t.a.v. zijn certificaathouders schoot tekort (Vonnis Ondernemingskamer). Veel zwaarwegende informatie over risico’s van het product zijn langjarig niet gedeeld.

Verder is de uitbreiding van het stemrecht zodanig geformuleerd, dat er in onze ogen sprake blijft van een Veto recht’ voor SAAT.

In uitzonderlijke gevallen (uitsluitend ter beoordeling van SAAT) kan worden besloten de stem volmachten in te trekken.”

 

STUITINGSBRIEF

Vóór de koerswijziging SCTB werd een zgn. Stuitingsbrief aangekondigd.

Met dit document kon elke certificaathouder bezwaar maken tegen het nieuwe MTF platform en de voorwaarden ervan.

Dit om te voorkomen dat een registratie op dat platform zou kunnen worden uitgelegd als een impliciete, dan wel expliciete instemming met de overgang.

Hiermee zouden juridische stappen ongewild  ernstig bemoeilijkt/beperkt kunnen worden.

https://www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl/?view=article&id=264:koers-2023-stichting-na-uitspraak-ondernemingskamer&catid=92:laatste-nieuws

 

Nu de SCTB met zijn koerswijziging heeft besloten (voorlopig) de strijdbijl te begraven, verwachten wij op korte termijn niet langer zo’n Stuitingsbrief te ontvangen.

De Stichting Red Triodos (i.o.) heeft geen juridische zekerheid over dit onderwerp.

Aangezien Triodos heeft toegezegd, dat een ieder op elk gewenst moment kan overgaan, kiezen wij er vooralsnog voor ons niet te registreren.

bottom of page