top of page

VAN TRIODOSBETON NAAR TRIODOSTRALIES

L.B.

19 feb. 2024

Ofwel de nieuwe governance

Binnenkort gaat het gebeuren. We mogen gaan stemmen over de nieuwe SAAT ‘governance’.


We zullen gaan krijgen:

• Nieuwe vrijheden

• Meer verhandelbaarheid

• Toekomstbestendig, geheel van deze tijd, nieuw SAAT beleid.


Even bij het begin beginnen. Dat hoort nou eenmaal bij de Red Triodos ‘governance’: Onze onaf latende focus op de sluiting I en de definitieve sluiting II.

Alweer jaren geleden inmiddels beste lezers, gebeurde wat niemand zich kon voorstellen. Om onze(!) certificaten kwam een muur te staan. Beter gezegd, vier muren van gewapend beton. Hermetisch en definitief. Gevangen gezet met het argument van Triodos “We mogen (voor altijd) sluiten. Kijk maar in jullie prospectussen.”


Vervolgens is het ‘mogen sluiten’ de nieuwe kapstok geworden waaraan alles opgehangen kon worden. Manipulatie van certificaathouders met een pseudo keuze is door SAAT sturend ingezet: “Wat willen jullie, eindeloze sluiting of een oplossing zoals MTF?’

Anders gezegd: ‘willen jullie iets of niets?’


Vooral in de laatste vier jaar, ontwakend van de hypnose - betrouwbare bank - hebben we geleerd om op te letten naar wat niet gezegd wordt en hoe deze niet gedefinieerde zaken als gereedschap ingezet worden om een uitkomst te forceren.

In dit geval werd niet gezegd hoelang een sluiting kon/mocht duren. Theoretisch (theoretisch?) voor eeuwig.

Als er al iemand was die dit durfde denken, zou die zich bijna schuldig voelen. Je twijfelt toch niet aan zo’n betrouwbare bank?


We kregen het probleem Captin als oplossing gelanceerd. Verhandelbaarheid en vrijheid lonkten volgens Triodos.

Nieuw SAAT beleid moet dit nóg meer mogelijk maken.

SAAT heeft een zeer origineel nieuw voorstel met een ingebouwde tegenstelling:

  1. SAAT ziet haar rol primair als bescherming van Triodos Bank tegen een vijandige overname;

  2. Tegelijkertijd wil men bij stemming voorstellen om de grens van 1000 certificaten per houder af te schaffen;

  3. Ook wil men de regel dat een houder maximaal 10% van de certificaten mag bezitten, afschaffen.

Tegenstrijdigheid ingebouwd door het wegvallen van deze twee beschermende regels.

Deze ‘vrijheden’ brengen ons, kleine certificaten bezitters, natuurlijk wel in handen van de grote beleggers, die ook uitdrukkelijk gezocht worden. Stemverhoudingen verschuiven hun kant op. Dat brengt ons naar een nieuwe gevangenis, echter niet van beton, maar met tralies.


Onze vrijheid is ‘potentieel’, onze verhandelbaarheid eveneens, want gedicteerd door partijen met diepe zakken. Maar ja, je kunt zeggen dat er nu tenminste licht en lucht kan stromen, door de tralies heen. Ondertussen niemand heeft het bij Triodos over de grove contractbreuk. Vrijheid in (nieuwe) afhankelijkheid, hoe noem je dat?


Wat ontbreekt nog meer in de nieuwe ‘governance’?

Wij mogen agenda voorstellen doen en/of agendapunten voorstellen. We mogen zelfs hele vergaderingen beleggen. De voorgestelde procedures hiervoor zijn ingewikkeld, voorwaardelijk, bijna ontmoedigend. Hetzelfde geldt voor de nieuwe stemprocedures.

Hoe kleiner het vertrouwen in het beoordelingsvermogen van de certificaathouders, hoe talrijker de regels in onze beleving.


Interessant om op dit punt waar te nemen, dat SAAT blijkbaar geen enkele behoefte heeft eisen aan het bestuur te stellen.

We herinneren ons nog het verweer van SAAT na de sluiting. “Wij wisten ook van niets, tot een week geleden.”

Uit het OK vonnis wist iedereen, dat er binnen de bank al jaren over gesproken werd. Ongeloofwaardig dus en laakbaar voor een instantie die ook onze belangen moest vertegenwoordigen.

Op z’n minst een kolossale onevenwichtigheid in de nieuwe governance voorstellen. Valt onder het hoofdstuk ‘Dat wat er NIET staat!’

“Het is van belang te onderstrepen dat SAAT op grond van de wet in sommige uitzonderlijke gevallen kan weigeren om een volmacht te verstrekken aan een (of meerdere, of alle) certificaathouder(s) dan wel de volmacht(en) weer kan intrekken.”

Het woord VETO wordt hier vermeden. Zou te afschrikwekkend kunnen zijn?


Als frisse wind door de tralies van onze nieuwe gevangenis, voegen wij nog een tweet toe, van een gewone professionele belegger.Zie hoe begaan hij is met de Missie van de bank waarin hij nu belegt/speculeert.

Hij is de voorbode van wat ons te wachten staat na invoering van de nieuwe governance. Wij de certificaathouders subsidiëren deze speculanten en de bank.

Triodos wordt de bank die het nooit wilde zijn.

Een bank door wie het zelf nooit overgenomen wilde worden.

Maar de koers, ja, die zou omhoog kunnen hiermee.

En als we ervoor zijn, er voor gaan stemmen, vragen we er ook nog zelf om.


Niet Red Triodos!

Jeroen Melaard en Lisya Biçaçi


bottom of page