top of page
Deze pagina is onder constructie

Doel Stichting Red Triodos

  1. het opkomen voor de belangen van certificaathouders en voormalige certificaathouders van de Triodos Bank N.V. in de breedste zin des woords,  waaronder ook het ten behoeve van certificaathouders en voormalige certificaathouders van Triodos Bank N.V. indienen van schadeclaims  tegen (voormalige) bestuurders van Triodos Bank N.V. en tegen de bank zelf

  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.                                                                     

Wat wil Red Triodos 

In de eerste plaats haar onveranderlijke doel bereiken.
Dat doel is maximale vergoeding nastreven voor certificaathouders, nadat hun certificaten als gevolg van beleidsbeslissingen van de bank, hun intrinsieke waarde verloren en zuiver speculatief werden gemaakt.

 

De bank zocht de oorzaak van het debacle buiten zichzelf en bracht dat met overtuiging.
Certificaathouders werden geraakt met sluitingen van de handel.
Bij velen kwam niet alleen dat financiële verlies hard aan, ook het dreigende verlies van een toch geliefde bank, viel zwaar.
Dat was de reden waarom Red Triodos zocht naar een weg om enerzijds die schade te vergoeden en anderzijds de bank te sparen. Oud bestuurder aa
nklagen is dan een opening om dat te bereiken.

We zijn nu een stuk verder in de tijd en veel is veranderd.
Financiële en juridische feiten en argumenten kneden onze mogelijkheden toch naar een andere volgorde in onze strategie. We focussen nu eerst op de bank en indien nodig, daarna de bestuurders.

 

Belangrijk voor ons is het feit, dat in de vele reacties die wij krijgen van onze belangstellenden, de roep om actie tegen de bank sterker wordt. Zodanig sterk, dat wij menen deze koerswijziging te kunnen verantwoorden.

Red Triodos is en blijft van mening dat gezamenlijk optreden van de drie stichtingen (SCTB en Triodos Tragedie) in principe het meeste nut voor certificaathouders met zich brengt. Daarom is Red Triodos bereid met andere stichtingen samen te werken. 

Red Triodos is ook bereid met Triodos Bank te overleggen maar dat moet wel over serieuze zaken gaan.

Jeroen Melaard

Voorzitter Stichting Red Triodos

bottom of page