top of page
  • red-triodos

ADVOCABULAIRE

Belangen kun je altijd perfect afwegen, ongeacht of de onderwerpen die je afweegt deugen of niet.

 

"Uw stelling dat de uitspraak zich beperkt tot een onderzoek naar de geldigheid van het interne besluitvormingsproces van Triodos Bank en niet naar de gegrondheid van het besluit tot notering zelf, kan Triodos Bank niet volgen. De Ondernemingskamer heeft juist het besluitvormingsproces ten aanzien van de MTF getoetst en geoordeeld dat dit de toets der kritiek kan doorstaan en vervolgens in het kader van een integrale belangenafweging geoordeeld dat dit besluit ook in het belang is van Triodos Bank en de certificaathouders."

"Het MTF platform functioneert technisch naar behoren, er hebben inmiddels 17 handelsrondes plaatsgevonden en het aantal bestaande en nieuwe certificaathouders dat wenst deel te nemen op het platform stijgt. Er is ruimte voor verbetering van de koersontwikkeling en liquiditeit op het platform."

Bovenstaand ziet u twee citaten. Ze zijn afkomstig van de advocaat van Triodos in België.

Niet toevallig deel uitmakend van hetzelfde advocatenkantoor dat door Triodos NL regelmatig wordt ingeschakeld.


In deze twee citaten reageert hij op een centraal punt wat naar voren gebracht is door

L. Arnauts, de verdedigende advocaat van Belgische certificaathouders.

Hij stelt, dat de Ondernemingskamer niet(!) heeft geoordeeld over het besluit de NAV waarderingsgrondslag eenzijdig te veranderen, maar slechts het proces er naartoe heeft gewaardeerd. M.a.w., wij met z’n allen slaan iets heel belangrijks over!

Kunnen we alstublieft eerst nog even vaststellen, dat het besluit zelf juridisch gezien stand houdt?


Nou is de vraag: ”Hoe stel je zoiets vast?”

Om zoiets gunstig voor zijn client uit te laten pakken, bedient de Belgische advocaat van Triodos Bank zich nu van het ‘advocabulaire’.

Het toverwoord is ‘belangenafweging’, voorafgegaan door het deftige ‘integrale’.

Belangen kun je altijd perfect afwegen, ongeacht of de onderwerpen die je afweegt deugen of niet.

Je benadrukt de afweging van de belangen, hoe goed je dat doet en hebt het eenvoudig niet meer over het onderwerp zelf. Nou was men ook vergeten te vragen aan de Ondernemingskamer een oordeel over dat besluit te geven.

De welwillende certificaathouders wilden slechts inzage in alle feiten die hadden geleid tot dat besluit. En zelfs dat werd ingeperkt tot 2017.


Op basis van dat door de Ondernemingskamer positief gewaardeerde besluitvormingsproces, kwam die Ondernemingskamer tot een, hé, daar is dat woord weer, ‘belangenafweging’.

Het was in het belang van zowel bank als certificaathouders door te gaan op de weg door Triodos ingeslagen.


Nou heb ik als niet-advocaat ook een vocabulaire, eentje zonder voorvoegsel.

In dat vocabulaire is niet een belangenafweging in ieders belang maar slechts één ander ding: De waarheid.

En die waarheid is naar mijn overtuiging, dat je de regels van het spel niet tijdens het spel ongestraft mag veranderen.

Doe je dat wel, dan is het spel een ander spel geworden. De stand op het scorebord vóór de verandering wordt de eindstand en de spelers worden voor die eindstand beloond.


De Belgische advocaat van Triodos moet toch wel een beetje nattigheid voelen, want hij voelt zich genoodzaakt tot het tweede citaat.

Opgewekt negeert hij het onzalige besluit en springt maar direct naar de ‘oplossing’, ook wel de ingeloste ‘belofte’ genoemde ramp, het MTF.

Het functioneert ‘technisch’ naar behoren.

Een hele geruststelling.

Meer en meer oude en nieuwe certificaathouders wensen deel te gaan nemen.

Hier ontbreekt het woord ‘zouden’ voorafgaand aan ‘wensen’.

Zij zouden dat wellicht kunnen wensen, indien er vooruitzichten waren. En die zijn er niet (€23,-/29 nov2023)

En er is ruimte voor verbetering van de koersontwikkeling en liquiditeit.

We zijn onder de indruk van deze hoeveelheid zELfkRItiEK


J. Melaard

Voorzitter Stichting Red Triodos

76 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page