top of page
  • red-triodos

Bankieren ist riskieren

Wel faciliteren, niet committerenIn het kader van onze eigen kleine globalisering, kiezen wij voor één keer een aanhef in het Duits. Dat het dan ook beter rijmt is louter welgevallig toevallig.


Ons oog viel deze week op de brochure ‘Depository Receipts’ voor particulieren 2023.

Voornamelijk bedoeld voor nieuwe investeerders, lezen wij als automatisch voorbestemde MTF’ers, nieuwsgierig mee.

Triodos lijkt maar moeilijk te kunnen kiezen tussen een ronkende wervende toon en een op kousenvoeten gebrachte, veelbelovende, maar kwetsbare, edoch beloftevolle ‘nu of nooit’ investering.

De Missie mag natuurlijk niet onbenoemd blijven, maar er worden nog veel meer zaken benoemd, die binnen certificaatkringen onomstreden zijn.

Ter geruststelling zien wij ook, dat het bedrijfsmodel van Triodos resulteert in eenvoudige producten, die gemakkelijk te begrijpen zijn.’

Ook de trouwe klantenkring wordt geprezen, want dankzij hen waren (ovt) stabiele rendementen’ mogelijk.


Interessant is het om te lezen welke rechten en welke risico’s nieuwe certificaathouders in één moeite meekopen.

Laat ons eerst getalsmatig vaststellen in welke verhouding dit gebeurt.

U koopt welgeteld twee(!) rechten en tweeënveertig(!) risico’s.


Ondanks al die risico’s werden jarenlang dus toch stabiele rendementen behaald.

Een goeie ouwe tijd in het licht van de huidige €22,-‘tjes.


Uw rechten:

  • Dividentuitkering,…….mits de bank in een bepaald jaar dividend uitkeert.

  • U mag aanwezig zijn én deelnemen aan AVA’s en BAVA’s. Punt.


Uw risico’s:

  • Laat ik mij beperken tot risico 28. Die gaat namelijk over u en mij.


Wij, de ouwe certificaathouders zijn een noemenswaardig risico geworden, daar waar wij tot voor kort nog ‘fundament’ waren, of ‘ruggengraat’.

Ik citeer:”De overgang van het vorige handelssysteem voor Certificaten naar een notering aan en verhandeling van de Certificaten op de MTF kan leiden tot uitvoeringsrisico’s, hogere kosten en door certificaathouders aangespannen rechtszaken.”


Het is bijna vertederend hoe Triodos zoveel risico’s voor zichzelf weet te verzinnen in het licht van het enorm gebleken risico dat certificaathouders aldoor bleken te lopen.


‘Bankieren ist ‘riskieren’, met zoveel risico’s een wereldwonder, dat nog nooit verlies is geleden.


(MT)Faciliteren als wonderwoord gebruiken om niet te hoeven committeren.

We krijgen ‘mogelijkheden’ om ons geld terug te verdienen, compleet met alle risico’s waaraan tweeënveertig paragraafjes gewijd wordt door Triodos.

Committeren zou mooi zijn, omdat dan verantwoordelijkheid genomen wordt door (ook) zelf risico te nemen Triodos!


We spelen nog met het idee, om als in een Adventskalender, zo nu en dan eens een luikje risico’s open te maken en te becommentariëren, tenzij het wel heel erg voor zichzelf spreekt qua open deur.


Tenslotte de aanbeveling onzerzijds deze brochure ook zelf tot u te nemen.

Er staan meer pareltjes in, dan hier genoemd.

Volg uw eigen koers, dat is allicht beter dan die andere koers, die elke woensdag onze stemming ondergraaft.


J. Melaard

Voorzitter Stichting Red Triodos2023triodos-bank-retail-brochure-en
.pdf
Download PDF • 1.88MB

117 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

NIX

bottom of page