top of page
  • red-triodos

DE (O)MISSIE

Bijgewerkt op: 5 dec. 2023 

De Genesis van de Certificaten Crisis


Als Stichting Red Triodos willen wij graag op ooghoogte spreken met de Triodos Bank. Zoals we allemaal weten baseert Triodos zich in al haar uitingen op haar Missie. Het woord missie op zich wordt vaak gebruikt in religieus verband. Het suggereert een hoger belang. Zonder die associatie zou je bijvoorbeeld het wat neutralere woord ‘visie’ kunnen gebruiken. Welnu, het is tijd om bij deze weer eens stil te staan bij de vraag waartoe de Stichting Red Triodos op aarde is. Elders op deze site schrijven wij daarover onder “Wat wil Red Triodos?” In de eerste alinea verwoorden wij onze visie, kun je zeggen. Maar, om terug te komen op de aanhef van dit schrijfsel, omschrijven wij onze visie voortaan als ‘De Omissie’. Wat is er aan het gebeuren, met name sinds de uitspraak van de Ondernemingskamer? In tegenstelling tot wat de bedoeling was zijn de stofwolken niet gaan liggen. Triodos ‘las de uitspraak anders’, hun geliefde en gevleugeld geworden manier om te zeggen, dat ze hierin een stimulans zagen onverdroten verder te gaan op de ingeslagen weg met Captin. Dit ging gepaard met het enigszins intimiderende beroep op de certificaathouders, zich nu welwillend op te stellen, anders benadeel je de bank en je mede certificaathouders. Dat vele certificaathouders hier gevoelig voor zijn blijkt uit het (voorlopig) begraven van de strijdbijl door SCTB en het welwillend afwachten door Triodos Tragedie van de eerste handelsronden van Captin. Ook werd meegedacht over alle mogelijke zaken als ander stemrecht, nieuwe governance van SAAT en loslaten 1000 certificaten grens enz. Het motief voor die meegaandheid is tweeërlei als we eerlijk zijn. Er bestaat nog altijd een (afnemende) sympathie voor de bank, maar in het achterhoofd speelt ook mee, dat je later eventueel voor een rechter wilt kunnen laten zien, dat je echt wel de bereidheid hebt te streven naar een gezamenlijke oplossing, ofwel, je laat zien dat je ‘constructief’ bent. Je verwacht een beter resultaat met zo’n opstelling. Het gevaar wat Red Triodos ziet in deze opstelling laat zich als volgt uitleggen. Er ontstaat ongemerkt een dynamiek tussen Triodos Babk en haar critici, waarbij de doelen gelijk gaan lopen. SAAT stelt voor de 1000 certificaten grens te laten vervallen. Meerdere certificaathouders reageren positief in de verwachting, dat dat de koers zal stimuleren. (hier) Onlangs zagen wij het voorstel bij SCTB om te komen tot een notering ‘aan een openbare beurs’. Merk op dat de belangen parallel gaan lopen. We zijn nu aangekomen op het punt dat Red Triodos haar ‘O’missie wil noemen. Dat is de Genesis van de certificaten crisis, de eenzijdige breuk met de waarderingsgrondslag. Naar onze mening was dát de grondslag van de Missie van Triodos, ruggengraat, het fundament. Naar onze mening gaan velen mee in een dynamiek, die ons wegslingert van wat ons middelpunt is. En, minstens zo belangrijk, de bank steeds verder verwijdert van haar verantwoordelijkheid in deze naar ons toe. En daarmee ons verwijdert van welke vorm van compensatie dan ook. Als laatste nog een woord over de bereidheid mee te werken aan een oplossing, waarvan ik al zei, dat de motivatie daartoe tweeërlei was. Je kunt zeggen, dat Red Triodos een principiëler standpunt inneemt dan alle anderen. Eérst willen wij een juridisch oordeel over die Breuk in waarderingsgrondslag. Pas als dat vaststaat en onweerlegbaar wordt, pas daarna willen wij eventueel mee gaan denken over de toekomst van de bank. Per slot van rekening zou een toekomstige rechter ook anders dan gedacht kunnen redeneren. Al die premature samenwerking met de bank kan ook wel eens geïnterpreteerd worden als impliciete erkenning van Captin en het vraag en aanbod principe. J. Melaard Voorzitter Stichting Red Triodos

86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page